a mio nonno ì dòl ù pìd

27 02 2014

– u nò, tuttappò?
– eh, u cazz…
– kessuccìss?
– m dòl ù pid…pid
– e cumè?
– ke n sacc, m dòl ognevvòt che mètt u calcàgn p ndèrr
– e tu camìn tropp assai, te r’pusà di kiù
– stk semb ferm, nn fazz nind
– kessò che dic’! Se t’amma semb ammandnè che vui ascì semb p iè alla posta
– e quill manna dà i sold arrèt d lìmu…
– ma kessò, ndennarètt ai stubbtarèij!
– è sndùt? mò ha ditt che se ù vòt m’adda fà pur i dind nùv…
– u nò lassapèrd i chiacchij’r! Quill sò tutt na mass d mariùll, neruèr nind
– eruè?
– e capìt bun! Famm sènd, ma stu pid t le fatt vdè da nu dottòr?
– no, ma però màmt ha ditt che manna purtà dò pedòfil…
– kessò? andoghè che è iè?
– dò pedòfil, che n sacc’… dice che è u dottòr pii pìd…
– u nò, ù pedòfl è quill che frkièij a fà ù purkakkiòn ki criatùr
– oh, e che n sacc’, chi cazz à capìsh a quèll, parl k màmt…

– oh, mammà!! màà!
– oh nn lucculànn! keghè che vù?
– andoghè che le purtà ò nònn?
– dò dottòr, ci fa male il piede
– sì ma quill ha ditt che avita iè do pedòfl
– dal podòlogo!! no dal pedòfilo!

E inzò, ind a stà casa sò tutt mattignùn, uno peggio d n’àt!!!