Al cinema a vedere le sfumature del grigio

20 02 2015

E inzò ci abbiamo andato a vedere il film delle sfumature del grìggio che stèvn Samànd, Dèbbora, Annarìt, Ngurnatèll, Mariassùnd, Cungètt e tutte le altre amiche che stèvn allup’t che savèvna vdè stu cazz d film. Atipòrk!
Che pò pure Lilìn Manuzzèll e Robbertìn Ukkijsturt stavano allupati pkkè quill appèn esce kokkekkòs d frkamìnd oppure kokke pil d ciànn fanno brutto assai. Ma però celò detto: “Oh, angòr v mttìt a fà i sgorgimènd alla muccìna mo ke si astùtano le luci, che sinnò facìm na fgùr d mmèrd!
E inzò, s’accummènz stu cazz d film che stava questo che si chiama Cristian Grei (cum e u iucatòr du Fogg’ Grea) che tnèv i sold accatèn e stèv nda nu grattacìl colle femmine bone che facevano le segretarie porche accatèn, che Tonìn come le ha viste ha fatt: “Stucà! I segretàrij che fann i kinòtt a pausaprànz!” e mi ho crepato dalle rìse già dal primo minuto. Piglia e stèv questaqquà che si chiama Anastasia (cum e à candànd) che ciaveva fà l’indervìst ma però er nu poc virghignòs e accacagghiàva. Ma però a quello ci piaceva e piglia e ha ngumnz’t che la andava appresso appresso che sa vulèv fà. E ci facev i regalìn e facèv tutt ù tùst, e l’ha andata a prendere pinzìn alla ferramènda ndoghè che fatigava questaqquà. Che infatti è iùt Manuzzèll piglia e ha ditt: “oh ma quest nn facèv à giurnalìst? cumè che mò fatìg à ferramend?” Ma quill Lilìn è nu pngòn e non ha capito che quill è nu film e succèdn i fatt allucinànd. Eeee vdè u rìst!!!
E inzò e quist siccom che se la vuole fare, se la porta coi macchinoni e pur collelicottero e s mètt a fà u grùss, ma però quannè che arriva che adda nzippà u biscòtt, piglia e ci dice a quella: “Non ti tocco se prim non mi dai u permèss e firm u condràtt“… Piglia e Giuànn u cambagnùl dice: “Kessò? ù cundràtt? e ke t stì accattànn nu trattòr da Capobbiàng?” efèss le rìse che ciàmm fatt, Tonìn tnèv i lacrm imbaccia a lìukkij che si vedevano pure alla scuria cum se foss che tnèv i brillandìn.sfumature
E inzò questa ngapèv nind stu fatt du cundràtt e quello ci dice: “Mo t fazz avdè la stanza dei giochi” che quella si penzava che tnèv à pleistèscio ma però quill tnèv cum se fòss nu seccsisciòpp: frùst, frustìn, bènd, mascherìn, zòk e zuculèll p’attaccà, robb d manètt, vibbratùr! nateppòc e ci mancava solamènd u divanètt d divafutura ki telecàmr che putevn fà à trasmissiòn co Robbertaggèmm e quell’ata buglia che stc’ semb nzìmm! kesimmalà!
E inzò questaqquà vèd tutt sti cazz d còs e si shkanda, ma però quello ci dice che è nu fatt bell e che sop o cundràtt putèvn cundrattà tutt còs per farci scegliere solo quello che voleva lei.
Ma però quell vulèv ascì a magnà o ristorànd, a fà à pizz, iccìnema, u teàtr, a dorm nzìmm, cum se foss che si voleva fitanzare e suu vulèv pur spusà pkkè avèv vist che quist tnèv i sold accatèn. Ma però quill ce l’ha detto che a lui non ce ne freca di andare a fà i còs dei fitanzati, quill vulèv shkìtt frkà ammòstr e vulèv fà u dominatòr. Che pò sè scopèrt che quest èr pur vrginèll!! Efèss e che at kiùv! Quill è rumast cum e nu babbiòn, è andato Tonìn pigghij e ha fatt: “cumbà, at che cundràtt, qua ce nzippà ù bskòtt nda spaccàzz che è pur strettastrètt e tèn a flìgn!“. Efèss maffàtt ndumacà tropp i rìs, stubbastà!
E inzò, vùt e aggìr, vùt e aggìr, questa non voleva firmare u condràtt e quist che ci diceva: “aspì che mo t fazz vdè quandè bell” e si facevano le frekate senza condràtt dentro alla vasca, sop ò litt, sop ò tavl. Ma però a nu cert pund Lilìn ha menato una loffa mondiale e ciaffàtt affucà a noi e a tutt i gend che stavano tùrn tùrn!! Efèss stèv na signòr che, in mezzo alla scurìa,facèv: “mamma mia che puzza! ma chi è questo cafone che l’ha fatta? ma non si vergognano?” và Manuzzèlla piglia e ci fà: “mè signò, dì à vrtà che sì st’t tu a LLndà!!! che i lòff, chi ì sènd p prìm è quill che l’ha mn’t!” efèss e che fgùr d mmèrd!! Anzi, efèss e che fìt d mmèrd!!
Mè inzomma alla fine questaqquà, siccòm che quello ci regala pure il macchinone e u combiùte, ci dice che vol fà na pròv e si fa paliàre ca frust p vdè cum cazz è u fatt. Ma però quello la dà forte e la fa male e ghèss nz vol fà tuccà kiù, tand ormai quill l’avev anghiùs d sold e non ce ne frecava più niente a lei.
Piglia e se ne va e u lass accussì. E inzò quella si ficca nella scenzòra e se ne va e u film s fnèsh accussì, a capa di cazzo proprio. E inzò pigghij e s sènd a Ukkijstùrt che lucculèij: “mamm e ke kiùv d cìnm!” piglia e va Tonìno e rspònn: “Ukkijstù ma che t pnzv che savevna spusà?
E inzò abbiamo uscìto piglia e le femmine dicevano tutt i fatt d sendimènd, efèss stava una che ha ditt: “alla fine del film il dolore interiore che ha provato Anastasia era più grande del dolore fisico delle frustate“, va Tonino piglia e fà: “e quill ciaveva mnà quatt papagnùn nde dind, pò vogghij vdè se tnèv angòr u dolòr inderiòr” e quella là guardato storto. Sti cazz d fèmmn ni pui pazzià p nìnd!
Alla fine ce ne abbiamo andato e stèv una che era na cumbàgn d Congètta che facèv i battùt… “ma voi uomini“, “daqquà, dallà“, “e patapìmm e patapàmm“. Ciagghij ditt: “oh ma tu da quanda timb nn frìk?” e quella sè messa a ridere piglia e ha fatt: “non si chiede a una donna! sei un cafone” e cioddetto: “mè, tamm capìt purattè! trs nda cindvindisètt, senza cundràtt e senza nind, che t fazz addcrià“. E melò portata subbt subbt. Sti cazz d fèmmn, quann vonn frkà fann semb u gìr allàrg allàrg…