sei simpatico? e allor ndabbushk nind!

31 10 2015

-oh, ma pò co quellallà? tuttappò? ke e fatt?
-sì, ciamm canusciùt
-embè?
-e nind, ciamm fatt nu gir, amm parl’t nu poc, mo vdìm se…
-aspì, fammaccapè nu fatt… kettaddìtt?
-ha ditt che sò smbàtk…
-e allòr lassaperd che ndabbùshk nind
-pkkè?
-quann t dinn che sì smbàtk, è p dirt che nongipiàci
-averamè?
-eccèrt! sinnò t dicèv che sì bell… taddìtt che sì bell?
-no
-e allòr!
-ma però non maddìtt nemmàng che sò brutt…
-e mik tuu dinn che sì brùttfatt… t dìnn che sì smbàtk
-e pkkè fann accussì?
-pkkè si mettono avvergogna di dire che nd vonn, angor che tu taa pigghij a fòrt… invece se t fann ù comblimènd che sei simbàtico è cum se foss che non ti trattano malamènd
-vabbù ma però a che serv stu fatt?
-serv che pò quann ci serve nu passagg o nu piacer, tuu ponn addummannà
-ah! e giustamènd se t dinn che sì brutt pò nd ponn addummannà kiù nemmang nu piacèr che sinnò pare bruttto
-brà! evìst che sei capito tuttocòso?
-stucà! ma tu vid nu poc a stizò! mo che à ngapp
-nongipuoi dire nind, pkkè èss attè non telà detto che sì brutt e nongipiàci
-mo u fatt… ma tu vid a stabbastàrd!
-eh, cumbà… i fèmmn sò accusì, te stà semb attìnd

La panchina è la nostra

26 10 2015

Anè, agghia ngappà semb i scèm p nanz: kokke settimana fa, abbiamo uscito co Tonìn, Lilìn, Robbertìn, Giuànn e umbò di amiche, e ci abbiamo andato a fare una camminata. E inzò, stevn sti uagliòn bellfàtt, che una era pure bona accatèn, e ci volevamo andare a bere na cusarèll da kokkeppàrt. E chi vulèv iè ò parksanfelìc’, e chi vulev iè a piazzapadrepèij, e chi vulèv iè a piazzitàlij, e chi vulèv iè ndo cul e ndo stracùl… e inzò alla fine è andato un amico nostro e ha fatt: “uagliù conosco un posto carino andò stann i giardìn e i panghìn, e stann pur i tavulìn d legn cum se fòss i còs duu pikknìkk quando si va in mezzo ai boschetti“.
Efèss e quand è tog!
Ma però kessuccìss? Che quannè che abbiamo arrivato stèvn già n’at grupp d uagliùn che si avevano frecato u tavulin nustr. E inzò un’amica nostra piglia e ha fatto: “maaa, i posti sono già occupati, vabbè andiamo da un’altra parte” e io cioddètto: “no kessò, mò sanna luà dallà“. E inzò abbiamo andato io e Tonìn e cioffatto imbaccia a quelli: “bonasèr! uagliù non mi dicète niende ma stu pòst è u nustr che amm vnùt appostappòst dalle Croci. Mè, mè!“. panchina
Piglia e quist ci guardano, pò pigghij e s guardano lor e lor… e si stann citt. Va Tonìno piglia e fà: “Mè uagliù! ciammamòv?“. Va uno che vulev fà u grùss piglia e fa: “Scusate ma questo posto mica è vostro? Noi siamo arrivati prima, era libero e ci siamo seduti“.
Maaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Efèss!! E t parèv che navemma ngappà a kokke cambiòn duu munn… Ma però siccòm che io tengo à paciènz che melà imbarato Samànd che dice che fazz semb allìt senza arraggiunà, mi ho mantenuto e ciagghij ditt: “uagliù, nn vogghij fà questiòn e nn vogghij fà allìt co nisciùn. Mò vu stk addummannànn p piacèr, e stk facènn ù brv… ma però nn facìt ngazzà… mè! vidit cum vavita mètt che qua u tavl ci abbisogna
Piglia e quist s ngazz e accummènz a fà: “e sì pkkè mo noi sim i strunz daa situazziòn che tamma fà assettà a te che sì vnut dop… semb a fà à mafij” e còs e còs… e patapìmm, e patapàmm… E inzò a nu cert pund mi ho fastidiato e ciagghij iùt a nzakkà nu mafalòn e cioddètto: “uè stubbtò! e allòr m vui fà addvndà cafòn! mò se nd n vì da qua tu e sti quatt pngùn e sti quatt zòkkl che v purt’t apprìss, v shkatt ngurp e fazz iè fuiènn scurrènn sang“. Piglia e quist cum se foss che s vulèv mnà e ha fatt à mòss. Efèss, non è stato cazz che ha putut fa, ciò inzaccato na capuzz’t mizz à crucevèij d l’ukkij e si è accappottato p ndèrr. Mi giro e ved che Lilìn èr già partit coi pugni a mulinèll… efèss l’amm fatt iè fuiènn. Pure Tonìn là ingastagnàto a uno!!
Sti cazz d uagliùn che anna semb cacà u cazz.

E inzò ciabbiamo messi assettati, piglia e dop d cing mnùt và l’amica nostra e fa: “Maaaa ragazzi però fc’ frìdd qua… ce ne andiamo da un’altra parte?“. E vabbù, sti cazz d fèmmn, dop tutt u burdèll che ciavevn fatt fà. E inzò alla fine ciagghij ditt: “tu sì na cacacàzz, me fatt pur palià a quill e pò dop cing mnut te ne hai voluto andare…” e quell ha ditt: “appàrt che avete fatto tutto voi co quelli… e comunque fa freddo, tu non senti freddo?“. Ciagghi rspùst: “Ma qual frìdd che io sò caliènd!” e quell ridèv… che cazz ridaffà! E inzò cioddètto: “Vui vdè quandè cavd? Mo t port a nu post che ti scàrfo bene bene“. E melò portata nella 127.
Mannaggia a sti cazz d femmn!