Cacatoni e telefoni

16 01 2016

Stu fatt ve lo devo accondare p ffòrz! Allòr stèmm a casa di Tonìn che avemma iucà ca pleistèscio, piglia e và Lilìn Manuzzèll e ci viene da cacare e se ne va nel bagno alla casa di Tonìn. Mò siccòm che stèmm da sùl che il padre e la madre d Tonìn non ci stavano, e siccòm che quill tiene la manozzella offèsa, non si ha chiuso da diètro (e meno male!!) e ha menàto nu cacatòn che èr quand è nù criatùr, cum se fòss che dal culo di Lilìno ha nato nu criatùr nìr nìr!!!
E inzò, qulu babbiòn d Lilìn, quannè che si ha agavizàto da sòp ò cess, ha visto il cacatòne e ci piaceva che èr rumàst allmbìd nda tazz e non se ne andava giù pkkè èr grùss grùss! Assomigliava a nu criaturill africano, cum e quill che stann l’estate sòp à spiagg’ a Margherìt!
E inzò, tand che ci piaceva che vulèv fà na fotografèij, piglia e prende il cellulare e vulev scattà, che poi ce la doveva far vedere a noi. E inzò, siccòm che quill Lilìn è nu poc ciammattòn e tiene pure la manozzèlla offèsa, è succìss che mendr che vulev scattà à cessfotografèij, cè scappato u telèfn e ha fatto u slittamènd dalla manozzella, piglia è caduto abbash e senè andato a fnèsh ndò buc duu cèss andò che stèv tutta l’aqq infètt d mmèrd. Piglia e Lilìn ha angumnz’t a lucculùà!! Piglia e faceva: “Nooooo!!! Noooo!!! Mannaggiakkitammùùù!!! ù telèfn!!!” e si ha menato che u vulèv ngappà e gastimava i murt e i stramùrt!
Noi stavamo giocando alla pleistèscio, al gioco del Callovdiùti ki fucìl a mitragliètt, bombammàno e trikkettràkk, e non sentivamo. Pò a nu cert pund è iùt Tonìn e si ha imbondàto e ha tolto la voce e amm sndùt i lucculi di Lilìn e abbiamo andato a vedere… kesimmalà! L’amm truv’t in ginokkij vicin ò cess colle mani da dendro che si aveva tutto inzivato pkkè quill ingappava u telèfn ma però ci scivolava pkkè quill tèn à manuzzèll offès e pò la mmèrd è tutta lippòsa cum se fòss il gràsso e allora ngia putèv fà! Efèss Tonìn e cum ridèv colle lacrime agli occhi! E quill cum ciavvìst faceva: “Oh aiutàtm a pigghià u telèfn”. Kessòòòò???? Camìn vattìnn vattupigghijngùl! Anè avemma mètt i m’n dendr alla merda sua, anè!
E inzò alla fine lè riuscìt a ngappà, ma però si aveva stutàto pkkè èr trasùt sicuramend l’aqq da ind! E’ andato Tonìn piglia e ha ditt: “Maaa, nn funziòn kiù… efèss e che telèfn d mmèrd che tìn!!” e mi ha fatto shkattare dalle rìse accatèn! ngia facèv kiù a parlà tropp i rìs, qulu bastàrd d Tonìn fa sembre le bettute che fann rìd!
E comunque u fìt èr ammòstr, nz putèv stà, assummigghij’v che stèmm nda cameraggàss! Abbiamo spruzzato u profùm accatèn ma però il cacatòne d Lilìn quann t mbèst ci vuole tempo p fà à decondaminazziòn!
Lilìn è tropp ciammattòn e mrdaiùl!