La pasquetta zamarra e à kìs d firfilàto

30 03 2016

E inzò alla pasquetta ciamm fatt ammòstr! Abbiamo andato alla cambagna d Giuànn u cambagnùl che ciabbiamo portato i provvìst p nu reggimènd indèr, che se veniva la uèrra putèmm stà ammucciati là p numesemmìzz, tropp u magnatòrij che stèv… Efèss i rotoli d lasagn, pastofùrn, parmiggiàne, pat’n ò furn caa gnìll, i kìn d carn da mnà sopra alle fornacèlle, la pizza, à pizzarùstk, u babbà rustk caa salamèll da ind, à bruskètt ki pummadurìll d Giuànn e l’ugl bell daa cambagn! Pò i dolci, pizz ca ricòtt, ov d pasq, ciuccul’t a destr e a sinistr, tort d ciuccul’t, crèma normale, crèm sciambigniònn, la panna, i biscott, i ligùr, ù borghètt, a birr e u vin accatèn, u spumand… nz capèv kiunnìnd!! Efèss gli amici altolocàti di Annarita (quellallà della storia dei gattarelli) hanno portato pur u rùmm e la ssènzia, nu cos alcolico accatèn che t fc’ sballà e nd fc’ capì nind, che te lo bevi quanne che t fum pur u cannòn e part per i viaggi della storia infinita e pisikedelica… Ammòstr!!!
E inzò ciabbiamo abbiàto la matìna presto e amm iuk’t ò pallòn, pò ciamm mis imbaccia alla fornacella, na fell d carn ndo piatt per gli altri e na capuzzell d zavzikkij a noi. Ma però stèv Lilìn Manuzzèll che facèv brutt, assummigghij’v a Taz-Taz-tasmania, quill duu cartonanim’t che s magn’v tuttocòso, pur i fricciòni… stu kitekkòpp si menava nei piatti degli altri pur ca manuzzèll offès, pigghiava tuttocoso e se lo menava mmòkk, nn facèmm attìmb a frmàrl… efèss a un amico d Tonìn ciarrubbato due ovesòde da ind ò piàtt e selà menate ngànn unopèzzo tutteddòij nzìmm… ascèvn le pezzàte gialle daa vòkk che ngiafacèv a tnè tutt cos mendr che masticava, stèv accialangato brutt!
Che pò Tonìn ciaddìtt: “Oh Lilì, bastardòn! Nd frkànn l’òv sòd che pò quann mìn i loff ciaccìd a tutt quand! Cha già fètn ammòstr accussè!” Efèss e quanda rìs che maffatt fà.
Pò a nu cert pund è andato uno altolocato che quill è nu cumbàgn d Frangèsco, u cumbagnòn nustr indeliggènd che s’p tutt i cazz, piglia e ha fatt: “Ragazzi che ne direste se andassimo tutti a Siponto? Ci sta un bellissimo sito archeologico di una vecchia Chiesa paleocristiana che è stata praticamente riprodotta con una sorta di rete metallica, e l’effetto ottico che dà è bellissimo” e tutt quand che volevano andare.
Ma però Lilìn navèv capit nind e ciaddètto: “Sìnd oh, ma che veramènd ciamma iè a send à mess?” e quill si ha messo a ridere: “Ma no, è un sito archeologico, la gente va per visitarla e fare le foto. Credetemi è bella“.
E io cioddètto: “Ma ammè nn m n frèk nind, io vogghij iè andò che stann i femmn“. E quill ha fatt: “E andiamo prima a Manfredonia, ci prendiamo un bel gelato, ci facciamo un giro sul lungomare e poi al ritorno visitiamo la chiesa, così di sera è ancora più bella“.kis
Onèst! Shkitt che ha ditt “lungomare” e “Mambredònia” me ne avevo già asciùt d kp e sndèv già l’addòr d ciànn! E inzò abbiamo andato a Mambredònia e pò amm iùt alla chiesa di firfilàto, che quell stc’ fatt tuttaquand ca retìn… efèss e che at cazz d fatt!! Stèv nu sakk d gend e stevn pur i femmn accatèn! Mamm e che addòr d ciànn frustìr!! I gènd scattàvn i fotografèij ki smàrtfo e facèvn i vìdio. Mendr che stèmm vdènn la chiesa amm vist che stèv pur nu pupazzill fatt d firfilàto, cum se foss che èr la forma d nu prèvt. E inzò è iùt Tonìn e ciammìs à sigarettammòkk e ce la voleva appicciare e i gend che lo guardavano storto e facèvn: “Ma che zannìr!” e cioddètto: “Oh facìtv i cazzavùstr! Signò che tin kokkepprobblèm? Mè e allòr vutt i gàmm e vavattìnn! Kò kò!“.
A nu cert pund Lilìn teneva da cacàre e si è andato a menare arrèt alla chiesa, ndoghè che stann i còs arkiològg’k e ha allendàto nu cacatòn, ma però i gènd Lann vist e io cioddetto a Tonìn: “Oh, purtamacìll che mò quill vann a chiamà ai guardij e ci vengono a romb u cazz” e cenabbiamo andato. Mi ho ingondrato pure co Tonìno Mezzafògg’ che quill mò sta addivendando nu poc pescarès ma però è nu bun uagliòn… vulèv sapè andoghè che stèv Lilìn e celoddètto che quill teneva da cacare e vulev mnà u mrdòn in menzo alla chiesa. Efèss u tràffk d makn, amm pur fattallìt co uno che non ci voleva fà passà. Agghij ashnnùt daa makn e ciò andato a menare nu papagnòn e sè stato citt citt. Che quill fann tutt i smargiass e i uàuà, pò s’abbushkn i takkar’t e s stann cìtt. I teng fatt attuttquand!
E inzò una pasquetta che ciabbiamo fatto le rìse accatèn.

dimmi che t magn e ti dico che cumbìn

8 11 2014

-migghièrm sè ngazz’t k me
-e pkkè?
-che cazz n sacc’… ha ditt che ciaveva preparà na cos da magnà
-embè?415
-ciagghij fatt i pennètt all’arrabbiata
-e sè ngazz’t?
-sì… penne all’arrabbiata…
-ah, giustamènd… e allòr à prossma vòt faccill dui spaghett alla puttanesca che potèss che accussì t’abbùshk kokkekkòs!
-eruè?
-eruè! e m raccumànn, nn facènn ù pèst che sinnò quell t paliè!
-no no, kesimmalà… ma sind stu fatt… se fazz i spaghètt alla puttanesca nn è che pò va trovando che l’agghia pur pagà p farm una caricata?
-e m sa che tinarraggiòn…
-emmannaggiaggiùd!!
-Allòr u sì che e fà?
-no, che agghia fà?
-tammiggiana d nèr d Troia e nz n parl kiù!
-onèst!!!!

Tand ogòrij a Freddimè

5 09 2014

-ogg è ù combleànn d Freddimè
-d ki?
-Freddimè!
-e chi cazz è? è un che send frìdd?
-ooohh! è u candànd dii Quìnn
-che amma fà k stì quìn’c’ e sìd’c’ k tutt i diciassètt da sòp…
-povrattè!!! efèss e quann sò tòg i canzùn
-kessò! vattì che è megghij Giannicelèst e Giggidalèss
-tu ngapish nind…
-mè e famm send qualè sta canzòn bell dii Quìnn?freddie
-eh sò assai…
-e dì, dì…
-ke n sà, peresèmbij “uiàr d cèmbio”
-e cum fc’?
-uiàr d uòòò, uìàr d cèmbio…
-ma quell è d Maicolgèccso nzimm a tutt l’ati candand, il cecato, i nìr, quell’àt ki capìll appittàti d rush shkattùs, che stavano tutt ki cuffiakkiùn nde rekkij cum e Devidghettà quann mett i disk…
-ah, sì, eruè… m’agghij mbrugghij’t
-efè nii canùsh nemmàng tu i canzùn
-aspì e sta quell’altra
-qualè?
-quell che fc’ “narannarannanna narannarannà nanna evribbàdi uììì uòòòò uììì uòòòò rràkkiu!!”
-ah sì, quest à canòsh
-e quell’at che fc’ “galilèio galilèio galilèio figarò o mamma mia mamma mia mamma mia”
-ah sì, quell è bell pur pkkè è umbò in italiano che fc’ mamma mia…
-evìst che ti piace, mè che ti piace!!
-sì vabbù ma però io mi sendo i canzùn napult’n
-e vabbù
-mè e inzò, è u combleànn? quand’ann fc’?
-no, è murt…
-è murt? e cum è? ciamma fà l’ogòrij a nu murt?
-kecciakkò
-cumè kecciakkò? è cum se fòss che m n veng e fazz “oh ogg’ è u combleann d papanonm che è murt vindànn fa”
-vabbù ma mìche papanòn’t ha fatt i canzun che ha fatt Freddimè
-Papanònm? Papanònm ièv a fadgà ingambàgn che s’agavzàvn e tre d nott p iè allappìd pnzìn e ò putèr che arrivavano quann facèv iùrn e cinghemmèzz daa matìn, fadgàvn tutt à iurn’t e pò s’arrtràvn quann facèv à scurèij p guadagnà quatt ranèll!! At che a fà i canzùn mbacciastucàzz! Sciaqq’t à vokk prim d parlà d papanònm!
-Mè vabbù, ma però l’ogòrij a Freddimè ci facìm ù stess!!!
-e facimacìll…

mè che pur i Quìnn sò tog, dà!

bonasèr a tutt quand!

25 10 2012

cià bell cià!

Quist è nubblògg che m’agghij fatt pkkè v vogghij accundà tutt quill che fazz, da quann m’agàvz à matìn fin a quann m vk a kork. Se vu vulit legg’ è bùn, e sinò pesh ò cul e caramell pàà toss. E ngul s’andòst. Eppùrtm assòr’t à gròss.

E nn facìt ì shk’fttùs che v mttìt a dic’:  “mààà quand è grèzz, mààà quand è zamà”… ì sò accussì e nn m n frèk nind d quill che dicìt!!

Mè, mò itvìnn affammòkk ‘e mamm vostr che ì agghia ascènn che m’agghia vdè k Tonìn ù cumbàgn mèij.

Statv bun!