è murt Fidelcà, alànm d Cùbba!

26 11 2016

-uagliù avit sndùt chi è murt?
-no…
-è murt Fidelcàstr
-Fidelcàstr?
-Fidelcàstr, Fidelcàstr…
-e chi cazz è? Quill duu telefilm?
-che telefìlm?
-u telefilm daa dròg, dii narcòss
-kecciakkò!! quill è Pabblescobbàrr
-ah eruè… e che cazz n sacc’… sti num sò tutt i stess
-oh Fidelcàstr è quill d Cùbba!astalavist
-Avanaclèbb, alànm d Cùbba!
-Eh, quill daa rivoluzziòn
-ah, quill dii magliètt?
-che magliètt?
-à magliètt astalavista
-astalavìst?
-oh i magliètt rosh colla faccia nera disegnata
-kecciakkò, quill è Ceghev’r
-e vabbù semb quill è
-ma poi èr asta la victoria siempre, no astalavista
-e chi èr quill d astalavìst?
-astalavìst è ndo film d Terminètorr
-ah, Sfashnègr… quannè che si strafacciava e ascèv l’ukkij caa lambedìna ròsh da ind
-mè evìst, kokkekkòsa ròsh stassèmbre
-onèst!
-e comungue, astalavista sembre!
-seee, astalavista astucàzz!

ngia ponn fà, ngia ponn fà!!

Annunci