è murt Fidelcà, alànm d Cùbba!

26 11 2016

-uagliù avit sndùt chi è murt?
-no…
-è murt Fidelcàstr
-Fidelcàstr?
-Fidelcàstr, Fidelcàstr…
-e chi cazz è? Quill duu telefilm?
-che telefìlm?
-u telefilm daa dròg, dii narcòss
-kecciakkò!! quill è Pabblescobbàrr
-ah eruè… e che cazz n sacc’… sti num sò tutt i stess
-oh Fidelcàstr è quill d Cùbba!astalavist
-Avanaclèbb, alànm d Cùbba!
-Eh, quill daa rivoluzziòn
-ah, quill dii magliètt?
-che magliètt?
-à magliètt astalavista
-astalavìst?
-oh i magliètt rosh colla faccia nera disegnata
-kecciakkò, quill è Ceghev’r
-e vabbù semb quill è
-ma poi èr asta la victoria siempre, no astalavista
-e chi èr quill d astalavìst?
-astalavìst è ndo film d Terminètorr
-ah, Sfashnègr… quannè che si strafacciava e ascèv l’ukkij caa lambedìna ròsh da ind
-mè evìst, kokkekkòsa ròsh stassèmbre
-onèst!
-e comungue, astalavista sembre!
-seee, astalavista astucàzz!

ngia ponn fà, ngia ponn fà!!

La badante del papanònno

21 11 2016

Stu fatt v l’agghia accundà perchè ciabbiàmo fatto le rìse accatèn quannè ke stèmm dal papanonno di Tonìn che è nu soggettòn da combattimènd.
E inzò stèvn natedduij vikkiarìll, Pipolètt e Mklòn Bombnzìr, e si stavano facendo la chiàcchiera. Va Pipolètt piglia e fa: “uagliù qua ciamm fatt vikkiarìll… vulit send nu fatt? stammatìn migghièrm makkìst d spustà nu shkatl da ind ò ripost’gll che u vulev èss mìs sòp ò bufè… kettudicaffà! m’agghsexy-colfij abbalìt a purtà nu shkatl… i vràzz nn sò kiù i stèss d tandànn fà!!
Piglia e va Michelone e fa: “Efèss, l’àt iùrn stèv alla fermata che aveva pigghià a circol’r e mi avevo assettato sòp à panghìn. E inzò, quannè che è arruv’t à circobbùss, piglia e nn m riuscèv kiù a agavzà allmbìd e agghij pers à circol’r! kettudicaffà, i gàmm nn sò kiù i stèss d tandànn fà…
Va il papanonno di Tonìn piglia e fa: “E vdè ammè kemmessuccìss… stèv caa badànd ndo soggiòrn, pigghij e quest anghiàna sop alla scala che aveva puluzzà il Lambedàrio… efèss e che cul… piglia e ciagghij ditt: “Oh, Irìna, efèss e che bell cul che tin… taa mnàss na bòtt!” piglia e s mett a rid e fc’ “Oggi abbiamo già fatto due volte scopare, poi tu stanca troppo“… kettudicaffà! à memòrij nn è kiù a stess d tandànn fà!!!